top of page

Hodnocení rizik ukládání odpadů

V případě, že potřebujete pomoci s některou z níže uvedených činností, tak jste na správné adrese. Zavolejte či napište a domluvíme se. Umíme Hodnocení rizik využití odpadů k terénním úpravám (zasypávání) dle §6 k vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb. Zpracujeme Integrované hodnocení úložiště v rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 104/1988 Sb. Pomůžeme Vám s Těžebními odpady dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebními odpady a vyřízením povolení zařízení k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Úvod: About Us

Služby

Více o Hodnocení rizik ukládání odpadů

Hodnotitel rizik ukládání odpadů vypracovává integrovanou analýzu úložiště a provádí hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích. 

Také zpracovává hodnocení rizik pro využití odpadů k rekultivaci vytěžených lomů. A hodnocení rizik k využití odpadů k zasypávání k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.

Další pracovní činnosti:

 • Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů.

 • Zjišťování skutečností potřebných k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy.

 • Projektování a výstavba úložišť odpadů.

 • Řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněnými zvláštními předpisy z hlediska přímých následků a z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.

 • Zabezpečení integrovaného hodnocení úložiště.

 • Řízení provozu úložiště odpadů.

 • Kontrola bezpečnosti práce a provozu.

 • Zpracování provozního řádu úložiště odpadů.

 • Řízení likvidace úložišť odpadů.

 • Zpracování havarijního plánu ke zdolávání závažných nehod a havárií úložiště odpadů.

 • Navrhování operativních opatření k odstraňování a nápravě nedostatků a k vytváření podmínek nezbytných pro provoz z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí.

 • Zajišťování vedení evidence množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.

 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Úvod: About Us

Reference

V mojí osobě se propojují znalosti z oblasti odpadového hospodářství a báňských provozů. Zajišťuji také dohledy na odvaly po těžbě uranu. A to i z hlediska atomového zákona. Zkrátka odpady, těžba a radiační ochrana to je naše.
Mám potřebná Osvědčení státní báňské správy, Zvláštní odbornou způsobilost SÚJB a praxi jako odpadový hospodář.
Jsem absolventem Hornicko - geologické fakulty, Vysoké školy báňské (VŠB - TUO) v Ostravě.
Neváhejte se na nás obrátit.

Úvod: Text

Ceník

Zde jsou uvedeny ceny z kterých se skládá částka za poskytované služby. Vzhledem k tomu, že nemám rád webové stránky bez cen (alespoň orientačních), tak zveřejňuji také cenu za zpracování komplexní dokumentace Hodnocení rizik ukládání odpadů.

950 Kč / hod.

Základní sazba

Základním měřitelným ukazatelem je čas strávený na zakázce. Ten měříme pomocí SW PaymoApp. Na základě reálně stráveného času na zakázce fakturujeme příslušnou částku za poskytnuté služby.

9 Kč / km

Cestovné

Činnost Hodnotitele rizik ukládání odpadů zahrnuje i posouzení na místě. Částka uvedená za cestovné zahrnuje nejen náklady na vozidlo, ale také čas strávený na cestě. Základem měření ujeté vzdálenosti jsou Google Maps. Snažili jsme se určit částku za cestovné tak, aby na tom žádná ze stran neprodělala.

od 69.500 Kč

Za Hodnocení rizik ukládání odpadů

Činnost hodnocení rizik ukládání odpadů provádíme na základě smlouvy. Vzhledem k různému rozsahu podkladů a požadavků jsem nucen u částky za zpracování dokumentace Hodnocení napsat slovo "od", kterému se jinak snažím vyhnout.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Úvod: Ceník

Údaje o nás

Vrbík s.r.o.

IČ: 02066041

DIČ: CZ02066041

Sídlo: Náměstí 1, 338 05 Mýto

Bankovní spojení: 2401666961/2010

Plátce DPH.

Zápis do OR dne 4. září 2013, pod spis. zn. C215137, vedené u MS v Praze.

Po změně adresy sídla jsou údaje vedeny pod spis. zn. C 39449 u Krajského soudu v Plzni.

www.vrbik.eu

Úvod: About Us

Kontaktujte nás

Bez obav nás kontaktujte. Vyplňte níže uvedený formulář nebo zatelefonujte a zeptejte se na co chcete.

Děkujeme za odeslání!

Úvod: Contact
bottom of page